ostrihom

dobogoko

budapest

szentendre

Ostrihom

esztergom

Ostrihom je mestom mimoriadne bohatým na turistické atrakcie. Okrem prírodných daností disponuje veľkým množstvom kultúrnych a historických pamiatok. Jeho vynikajúca poloha pri Dunaji a blízkosť hlavného mesta Budapešť ho predurčujú na významné centrum cestovného ruchu.

V dobe vládnutia Arpádovskej dynastie bol Ostrihom hlavného mesta Maďarska, centrom Ostrihomskej župy, neskoršie až do r. 1950 Komáromsko-ostrihomskej župy. Ako sídlo ostrihomského biskupa bolo tiež centrom rímsko-katolickej cirkvi krajiny. Málo ludí vie, že v Ostrihome bol v r. 1881 založený Maďarský červený kríž. Mesto je tiež centrom Eurorégia Ister-Granum. Domácich a zahraničných návštevníkov čaká so stále sa rozširujúcou ponukou. Z pohľadu počtu pamiatok a historických artefaktov sa Ostrihom radí medzi najbohatšie európske mestá.


Niekoľko zaujímavostí:
• Oficiálne je Ostrihom sídlom Ústavného súdu Maďarskej republiky. Stáva sa len výnimočne, že by tu zbor zasadal, predsedu Ústavného súdu uvedú do funkcie v Ostrihome, pred Zlatou Bulou.

 

• Ostrihom privítal v r. 2005 1 milión turistov, v r. 1972 to bolo len číslo 200-350 tisíc.
• Turci považovali ostrihomský hrad za tak dôležitý, že vzdušné sily, považované za nástupcu jazdeckých jednotiek pomenovali jedno lietadlo na „Estergon“.
• Vznikol aj janičiarsky pochod pod názvom Estergon Kalesi (Ostrihomský hrad). Pod týmto istým názvom pred nedávnom postavili v Ankare vernú kópiu ostrihomského hradného vrchu.
• Pri bývalom mestskom prameni inštalovali v 15. stor. stroj na čerpanie vody ktorý prepravili pomocou medených trubiek do hradu (156 m). Prístroj fungoval ešte aj v 17. stor. Bol to jedinečný stroj v stredovekej Európe.
• Mesto navštívili 3 cisári: Fridrich Barbarossa (1189), František Jozef (1886), Akhito japonský cisár (2002).
• V archíve Baziliky je uložený tajný recept Zwack Unicum.
• Asi tretina z 34 maďarských svätých žila v Ostrihome.