ostrihom

dobogoko

budapest

szentendre

Kováčovské kopce

kovacspatakKováčovské kopce sa nachádzajú 5 km od Štúrova. Patria medzi málo známe pohoria ,ale napriek tomu sú tu možnosti na pekné výlety a pešiu turistiku v neporušenej prírode. Trasa s červeným značením poskytuje krásne výhlady na Ostrihom a pohorie Piliš v Maďarsku. V Kováčovských kopcoch sa nachádzajú dve národné prírodné rezervácie.
Jedná sa o NPR Burda ( alebo Kováčovské kopce -juh), a NPR Leliansky les (alebo Kováčovské kopce -sever).