Obchodné podmienky

Postup objednávania

Postup objednávania je veľmi jednoduchý a poskytuje Vám na rozdiel od dovolenky, ktorú realizujete na priamu platbu ubytovateľovi niekoľko výhod.

I. VYBERTE
si kam, kedy a v akom počte by ste sa radi ubytovali. Ak nemáte čas, zavolajte nám a zadajte Vašu požiadavku. Naši rezervátori Vám poradia a odporučia možnosti, ktoré sú najbližšie Vašej požiadavke.

II. OVERTE
si (e-mailom, telefonicky), či je objekt vo Vami preferovanom termíne voľný.

III. OBJEDNAJTE
si Váš pobyt a uveďte všetky potrebné údaje. Po registrácii Vašej objednávky Vám obratom odošleme objednávku spolu s informáciou o výške zálohy a doplatku. Záväzná objednávka obsahuje tiež "Všeobecné podmienky", všeobecne zvýhodnené pre stranu klienta.


IV. POTVRĎTE
vážnosť Vášho úmyslu odoslaním podpísanej objednávky a zaplatením zálohy do 3 pracovných dní. Následne Vám pošleme „Ubytovací poukaz“ a ďalšie informácie o mieste Vášho pobytu.Všeobecné obchodné podmienky platné pre cestovnú agentúru Štúrovotour s.r.o.

 1. Cestovná agentúra Štúrovotour s.r.o. (ďalej "CA") zabezpečujú ubytovacie služby, ktorých rozsah je uvádzaný v aktuálnych propagačných materiáloch.
 2. Objednávateľom pobytu a služieb môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je bez obmedzenia spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba.
 3. Pobyty a služby CA možno objednať priamo jej prostredníctvom ako i prostredníctvom jej zmluvných partnerov.
 4. Zmluvný vzťah vzniká podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu oboma zmluvnými stranami a zaplatením zálohy na účet CA v lehote do troch pracovných dní odo dňa jej doručenia klientovi. Vyplnený a podpísaný originál zmluvy o obstaraní pobytu pošlite obratom naspäť.
 5. Po pripísaní zálohy na účet CA, alebo po doručení zálohy v prípade platby poštovou poukážkou vystaví CA klientovi Ubytovací poukaz a doručí mu ho. Pri pobytochv penzionoch,hoteloch je klient povinný najneskôr 35 dní pred nástupom na pobyt uhradiť bankovým prevodom na účet CA (alebo poštovou poukážkou)doplatok ,ktorého výška je uvedená v zmluve.Pri nástupe na pobyt je ubytovací preukaz platný iba s priloženým dokladom o včasnom zaplatení doplatku v plnej výške na účet ,alebo adresu CA.(Ak je počet dní medzi podpisom zmluvy a nástupom menší ako 35 dníklient uhradí zálohu vo výške 100% ceny pobytu ).Pri pobytoch na chatách, chalupách a v súkromí platí klient doplatok na mieste pobytu ubytovateľovi.
 6. Reklamácie sa riadia platnými právnymi normami SR.
 7. Storno. Klient má právo kedykoľvek pobyt stornovať (jednostranne odstúpiť od zmluvného vzťahu). Musí tak urobiť písomne, ak nie je v týchto všeobecných podmienkach uvedené inak. Za storno zo strany klienta prislúcha CA storno-poplatok v nasledovnej výške. Ak k stornu zo strany klienta došlo: 40 – 15 dní pred nástupom na pobyt 50 % z ceny pobytu 14 – 7 dní pred nástupom na pobyt 75 % z ceny pobytu 7 a menej dní pred nástupom na pobyt 100 % z ceny pobytu Za predpokladu neoprávneného zrušenia pobytu v lehote 30 - 15 dní pred nástupom, má CA právo účtovať si poplatok 5 € za administratívne úkony súvisiace so zrušením pobytu.
 8. Majiteľ objektu, ktorého sa pobyt týka môže od klienta požadovať pri nástupe zaplatenie vrátnej kaucie (o výške vratnej kaucie musíte byť vopred informovaní). Ide o čiastku, ktorá bude klientovi v plnej výške vrátená po ukončení pobytu a odovzdaní objektu v pôvodnom stave.
 9. Ak nie je v cene pobytu zahrnutý miestny poplatok, sú klienti povinní ho uhradiť v hotovosti v mieste pobytu.
 10. Darčekové poukazy sú súčasťou služby CA za predpokladu čerpania služieb CA.
 11. Využívanie služieb nad rámec uvedený v záväznej objednávke je klient povinný uhradiť na mieste v hotovosti.
 12. Klient ručí počas pobytu za všetky prípadné škody na obývanom objekte v rozsahu platných právnych noriem SR.
 13. Klient dáva týmto súhlas, aby jeho údaje boli spracované v informačnom systéme CA Štúrovotour

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Kupóny

Darčekové kupóny ktoré Ste obdržali za Vašu rezerváciu si treba zameniť na darčeky na nasledujúcich
recepciách :

Pre nasledujúce ubytovacie zariadenia si darčekový kupón môžete zameniť na recepcii El Paso
ktorá sa nachádza na Kasáreňskej ulici vedľa zadného vchodu na kúpalisko,

Tu sa zamení kupón pre:
- El Paso ,
- Vadaš -Hotel Thermál,Apartmány Lux,Nová chatová osada ,
- Viktória Apartman,
- Chata Pema,
- Chata Olimpia.

Hostia v nasledujúcej skupine si darčekový kupón môžu zameniť na príslušných recepciách.
- recepcia Carpodrom
- recepcia Sunapartman
- recepcia Kaštieľ Belá
- recepcia Hotel Eliot
- recepcia Guest Centre
- recepcia Penzión Welya
- recepcia Hotel Panoráma

Na darčekový kupón má nárok zákazník ktorý si zarezervuje pobyt minimálne na 3 noci
v Carpodrome
v Hoteli Thermál , Apartmánoch Lux ,
v Chateau Bela
v Hoteli Eliot
v Hoteli Guest Centre
v Penzióne Welya


Pre darčekový Kupón v nasledujúcich zariadeniach je potrebné si zarezervovať 7 nocí .

-El Paso
-Sunapartman
-Viktória Apartman
-Chata Olimpia
-Chata Pema
-Hotel Panoráma